I A WE YVURÅLLT

I DJIKK JEN DAG ETTÄR

MYKKELBJÄRSWEJEN

Å DÅ KAM Ä JEN TIMBÄRBIL

Å STANED ATA MI

AN SAGD ATT: -DU BELLÄR FI

UM DU SKA A WENJAN

SÅ I UPPED UPP Å SATT MI

ATA DÅNDA KALLN

AN FRÅGED WEN I DJORD

ETTÄR JEN SLÄJK WEG FULL I GRUS

Å I SAGD: -DU!

I SKA SEG ÅV WAR I A WE UM I FÅ JEN SNUS

I A WE YVURÅLLT, KALL

I A WE YVURÅLLT, KALL

I KRÅNGDALN WA Ä KÅLLT, KALL

DÅ DJIKK I A JETT ANA ÅLLD, KALL

DÅ KAM I UPPI EVÄSBJÄR, KALL

I A WE YVURÅLLT

A WE I KRÅNGDALN, WENJAN

ELDRÄJS, GARBJÄR

OKBJÄR, MYKKELBJÄR

IMULBJÄR Å TEXBJÄR

Å GROVA, SELJÄR

LÅNGLET, KRÅKBJÄR

ÅSTNÅR, WÄJNES

WÄJKUM, ÄNE

DYNDJGRAV, ERE

STURTJENN, ORARTJENN

DJETGRAV, TWERUBÅKK

CHICAGO Å KETELOK

I A WE YVURÅLLT, KALL

I A WE YVURÅLLT, KALL

I KRÅNGDALN WA Ä KÅLLT, KALL

DÅ DJIKK I A JETT ANA ÅLLD, KALL

DÅ KAM I UPPI EVÄSBJÄR, KALL

I A WE YVURÅLLT

A WE I UXBJÄR, GOFSÅJS

LÄRE, RÄJSÄ

ARNES, BLYBJÄR

RÄJSBJÄR, SYDÄRBJÄR

BUNES, BÖSJUN

ÅSN, IMULSJU

Å LAPPMÖR, RÄMÖR

UGELSKER, WÅMUS

FÄRNES, NÅJSNES

GARSÅS, FÅSÅS

KWENNTJENN, TRULLTJENN

Å KATRIAPRITJENN

I A WE YVURÅLLT, KALL

I A WE YVURÅLLT, KALL

I KRÅNGDALN WA Ä KÅLLT, KALL

DÅ DJIKK I A JETT ANA ÅLLD, KALL

DÅ KAM I UPPI EVÄSBJÄR, KALL

I A WE YVURÅLLT