I WENJAN Å KARNEVAL

MEN HÄJ Å DI TOK

SITT DU JÄN Å DRICK MJOK?

KÅM SKA DU FÅ SMÅKÅ NO ELLÄR

Å SETT DI ATI

OPEL’N Å FI

A WENJAN FE DAN E Ä FJELLUR

JÄT UPP MAKARONÄR

Å PUTS UPP SKONÄR

FE NU BLI Ä FART UTAV FAN

JEN TIL SKA DU FÅ

MEN SÄ BJÄR Ä ÅV

A WENJAN Å KARNEVAL

WI EM SJU INI BILN

Å WI STANUM FÖL TIL

UPI KRÅNGDALN Å TAM WÅSS JEN SKWETT

DU KANSTJE BLI KLEN, JA

MEN UPI WENJAN

DAN E Ä FART Å SPRETT

Å NIRÅ PARTJEN DU WET

E Ä KORV MIN KLET

Ä E KULLUR I UNDRATAL

Å A DU BALANS

NIRÅ BANU E Ä DANS

I WENJAN Å KARNEVAL

Å WI AM JEN STJAFÖR

MIN JETT DJÄKLA HUMÖR

MEN Ä ENT NOR TÄ DJÄRÅ A

NÄR KLUKKA E JETT

JA, DÅ E Ä BEST

ATT DU SETT DI I SÄTÄ BAK

JA, ENT DU DAN BILN E

I JETT-TIRE

JA, DÅ KAN Ä END ATT AN FA

MEN BLI DU KWERR SKA DU SJÅ

Ä BLI ROLE ÄNDÅ

I WENJAN Å KARNEVAL