KÅTILI COWBOYS

DEM ÅK I JEN STJEV IFRÅ FÄMTIÅTT, 

Å DRIKK NO BLANKT SÅ E BÅ STARKT Å GOTT

WE-ÅTTU DUNÄR MÄSS DEM FA FEBI

Å WÄJSÄR ROVE FE KESTE Å MARIE

KÅTILI COWBOYS, KÅTILI COWBOYS

DEM DUNÄR NITTÄR LANDSWEJEN. NILS, KURT Å SWEN

KÅTILI COWBOYS, KÅTILI COWBOYS

Å TURNÉ

DEM BRENNÄR DETTJE ETTÄR WEJEN ATT Å FRAM

Å SWEN SEG –POLISN FÅ FÖL TA WÅSS UM DEM KAN!

Å IBLAND KAN Ä END ATT NO KULLA FÅ FI

Å MESTÅV SÅ E Ä KESTE ELLD MARIE

REF

DEM FA RUNT SOM DESPERADOS I BRUNNSBJÄR Å I ROT

Å LETÄR ETTÄR KULLU SOM A SKOG Å PÄRONLOT

IBLAND NÄR DEM SKA A STJAFÖR DÅ RINDJ DEM BÅRTA MI

MEN MESTÅV SÅ RATTÄR KESTE ELLD MARIE

REF