KRÅNGDALSWEJEN

STUR TÅLLÄR STÅR ETTÄR WEJEN

NÄR I GOR JÄN, Å WEG EMAT

NÄR I A GÄJR ETTÄR JE RAKSTRETSJA

KUM I A KURVU Å DÅ E A JE RAKSTRETSJA TIL

KRÅNGDALSWEJEN, TA MI EMAT

TA MI EMAT KRÅNGDALSWEG

KRÅNGDALSWEJEN, TA MI EMAT

TA MI EMAT KRÅNGDALSWEG

UJ I BAR EDD ATT MI JEN CYKEL

ELLD NO FANSTYG I EDD KUNNA ÅK UPPÅ

EDD I TÄJR MI EMAT NU INÅ KWELLDN

ÅI EDD SLUPPE GÅ JÄN I NÅT

KRÅNGDALSWEJEN, TA MI EMAT

TA MI EMAT KRÅNGDALSWEG

KRÅNGDALSWEJEN, TA MI EMAT

TA MI EMAT KRÅNGDALSWEG