PIMPELBIT’N

I TENKKT JEN DAG

I SKULLD PIMPEL JETT TAG

I TOG SKÄJRÄR Å RENNED BORT

Å I BURED JETT OL

Å I SATT MI Å JEN STOL

Å I PIMPLED BÅ’ ABÅRR Å MÖRT

MEN NÄR I ADD SUTTE

Å ÄJSN NÅN TÄJMA

DÅ TENKKT I -JEN SUP!

Ä EDD FÖL SKU WERMA

I STUPPED NIR ARMEN

LÅNGT NIRI KUNTN

FE DAN ADD I

BRENNWINSDUNTJEN

Å I TOG MI JEN SUP

Å I ADD JEN KAVIARTUB

Å SMÖRGÅS MIN STJINNKA Å WÅST

Å SÄ GRILLED I ABÅRR

Å DRAKK NOGE PILSNÄR

Ä WA ALLT JEN

”HÄLSOSAM KOST”

Å SÄ PAKKED I GRÄJUR

DAN NIRI KUNTN

KAVIAR Å PILSNÄR

Å BRENNWINSDUNTJEN

I RENNED IWEG

Å Ä WA GANSKA ALT

NITTÄR BÅKKAN MIN JEN

DJÄKLA FART

I WA FÖL LITE FULL

SÅ I SNYVLED IKULL

Å BÅ SKÄJRÄR Å STORÄR SPRAKK

Å KUNTN FO UPP

Å ABÅRRN FO UR

Å I SLO SKÅLLAN I JEN

TJÖLÅN MÄR-STAKK

Å ETTÄR JETT TAG

NÄR I ADD WAKNA Å SON

DÅ SÅG I Ä WA ABÅRR

YVURÅLLT DAN I SNJON

I EDD FÖL SKU SÅNK

UPP DEM JO WISST

MEN Ä STOG JU JEN BJÖNN

Å ÅT ÅV MEN FISK

I KÅJTED Å PULSED

SÅM ÅLDÄR FÖRR

I KÅJTED SÅ SWETTN RANN

UFTÄR BJÄRÄ

Å NITTÄR BJÄRÄ

FORTÄR EN

NÅN ELLÄR KAN

Å SNJON AN SPRUTED

A ÅLL ÅLLD

I KÅJTED Å KÅJTED

RETT IN I JEN TÅLL

I SNYVLED Å FO

NITTÄR JETT SKER

I SKA ÅLDÄR

PIMPEL NO MER