ROT ROCK

I A JE FJELLA, O BYDJÄR UPI ROT

DU WET ATT, I A JE FJELLA, O BYDJÄR UPI ROT

O A TJUGU HEKTAR SKOG Å JEN PÄRÅNLOT

Å ENNES FARE AN E GRINUN Å AN E ARG

DU WET ATT, ENNES FARE AN E GRINUN Å AN E ARG

Å NÄR I KUM DÄJT DÅ MURRÄR AN LÄSÅ JEN WARG

ROT, ROT, RÅKKÄN RÅLL

ROT, ROT, RÅKKÄN RÅLL

ROT, ROT, RÅKKÄN RÅLL

ROT, ROT, RÅKKÄN RÅLL

JA, I A JE FJELLA SÅM BYDJÄR UPI ROT

Å ENNES MUNA O E SKRYNKLUN Å O E LJOT

Å ENNES MUNA O E SKRYNKLUN Å JÄLÅK Å LJOT

O WILL ATT FJELLA SKA DJIFT SE MIN JEN KALL FRÅ ROT

ROT, ROT, RÅKKÄN RÅLL

ROT, ROT, RÅKKÄN RÅLL

ROT, ROT, RÅKKÄN RÅLL

ROT, ROT, RÅKKÄN RÅLL

JA, I A JE FJELLA SÅM BYDJÄR UPI ROT