TAKK SKA DU A

I FO UPI SKOJEN JEN SUNDAGSKWELLD

Å PÅ MÅNDASMÅRGUN DJORD I UPP JEN JELD

Å SÄ LARED I BYSSU Å DJIKK Å DJIKK

TRAST I SÅG JEN ELGUKS, I SKOT AN MITT I PRICK

MEN DÅ KAM JEN ÄKALL STUR Å STARK

AN SAGD -ISN A DU SKUTE UPÅ WORE MARK

SÅ AN TAR I Å AN SMÄKAR NUG BRA

Ä WA SNELLT ÅV DI DU, TAKK SKA DU A

I TENKKT ATT ERA WA JEN JÄLÅK KALL

MEN I JAGED Å TISDAG I ALLA FALL

DÅ SÅG I ATA JEN TÅLL SÅ WA SNER

ÄKALLN ÅS KELING SÅM SÅNKED BER

I SAGD DAN I STOG MILLÅ MUSÅ Å BARK

DU, DEMDA A DU SÅNKA UPÅ WORE MARK

SÅ DEM TAR I Å DEM SMÄKÄR NUG BRA

ELLS BORTA KALLN DU Å TAKK SKA DU A