UKSAN

I SATT UPPÅ PASSÄ Å Ä BYRDÅ SNJOG

Å JELDN AN SPRÄKED Å LUGUR DEM SLOG

Å I ÄRD UR DEM ROPED Å RADION –BILLY KOM !

SÅ I SPUTTED UR SNUSN Å ÄRD NOGE ORD

Ä E UKSAN, Ä E UKSAN SOM KUM NITTÄR BJÄRÄ

Ä E UKSAN DU WET MIN TOLV PIGGÄR WÅNN

Ä E UKSAN SOM KUM Å RACKAN E ETTÄR

SÅ OSÄKÄR BYSSU Å STJOT UM DU KAN

SÅ I OSÄKRED BYSSU Å I ÄRD UR Ä BRÄKED

Å RACKAN AN SKELLED Å SNUSÄ WA SLUT

Å I ÄRD UR Ä KAM BÅ NEMMÄR Å NEMMÄR

Å I TÄNKT –UM I SIR AN SKANT I SPÅRÅ NO KRUT

Ä E UKSAN, Ä E UKSAN SOM A KEM NITTÄR BJÄRÄ

Ä E UKSAN DU WET MIN TOLV PIGGÄR WÅNN

Ä E UKSAN SOM KUM Å RACKAN E ETTÄR

I A OSÄKRA BYSSU Å I SKA STJOT UM I KAN

JA I ÄRD UR AN KAM Å Ä RUSKED I TRÄJNE

MEN PRECIS INÅ MÖRÄ WEK AN ÅV Å FESWANN

Å MÄSS DREVÄ DROG BORT SÅ SATT I MI NIR

LAGD JEN PINNA I JELDN Å SAGD –FY FAN

Ä WA UKSAN, Ä WA UKSAN SOM KAM NITTÄR BJÄRÄ

Ä WA UKSAN DU WET MIN TOLV PIGGÄR WÅNN

Ä WA UKSAN SOM KAM Å RACKAN WA ETTÄR

I AD OSÄKRA BYSSU MEN ELGUXAN WANN