WALTER E WISEL

WALTER E WISEL FE PENGÄR E SLUT

AN A INT RÅR MIN DIESEL ELLD KAFFE ELLD SNUS

FYRTUSN KRONUR TOG SLUT MÄSS

WALTER BOR KESTE Å JÄTÅ I KWESS

WALTER E WISEL, AN A INT KWERR JE KRONA

Ä DUGD INT A KESTE, ER WALTER ADD DONA

KESTE SAGD -WALTER, UM DU SKA A NÅN STJANS

FÅ DU BJOR MI Å JÄTÅ, Å RESTAURANG

A BAR ÅV I TAKSI MÄSS KLUCKA WA SJU

NIRÅ HOTELLÄ, Å WALTER TENKKT -NU,

MÄSS I BJORÄR SÅ FINT KANSTJE KESTE A LUST

Å FI MI EMAT Å DJÄV MI JEN PUSS

MEN KESTE BESTELLED, DYRESTA SÅ FANNS

Ä WA KAVIAR, GÅSLEVER Å SÄ CHAMPAGNE

WALTER DRAKK WATTN Å TITTED Å

MEN AN TENKT UPÅ PUSSN SOM AN SKULLD FÅ

Ä WA DÅ Ä ENDED, JA, DÅ KAN AN IN

KESTE ÅS GAMBELKALL, SWEN SUNDIN

AN SATT SE WIR BORDE, KOSTYM Å MUSTASCH

FLÖRTED MIN KESTE, Å BAR SE A

KESTE O SKRATTED Å WALTER AN SÅG

MÄSS SWEN Å KESTE DJIKK DAN IFRÅ

WALTER BETALED SAGD -JÄVLAR Å -USCH

TI SLUT WA Ä SWEN SÅ FICK WALTER ÅS PUSS

WALTER E WISEL FE PENGÄR E SLUT

AN A INT RÅR MIN DIESEL ELLD KAFFE ELLD SNUS

Å UM WALTER SIR SWEN, SÅ SEG WALTER ATT

SKA AN FÅ JE REKNINGG Å JEN SNYTINGG SOM TACK