WÅMUS BLUES

I SKULLD FÅRÅ BÅRTI WÅMUS

FE FJELLU O BYDDJÄR DAN

MEN I SYKLED NIR I DÄJTJÄ

SÅ SYKELN FIKK JEN KROKUN RAM

I DJIKK Å BAR UPÅ SYKELN

Ä WA TUNGT SOM HELVETE

Å SÄ, JA, DÅ BYRD Ä Å RENGEN

Å Ä AGLED Å Ä BLES

SÅ I WINDED DÅNDA SYKELN NIRI DÄJTJÄ

Å I WA SO FÖRBANNARN Å WIR

I SNYVLED IKULL DAN ETTÄR WEJEN

Å DJORD ILL MI UPÅ KNIR

DÅ WENDED I Å DJIKK EMAT

Å FJELLU DJORD SLUT NESTA DAG

I SKA ÅLLDÄR MER A NO FJELLA I WÅMUS

FE DÅ BLI Ä BAR NO ELÄNDE