WIR DÅNDA WIR’N

I A JEN STAKK ÅJTÅ GARDN

MIN BÅDE BJÖRK Å TÅLL

MEN I SITT INI STUGU

Å SPILÄR RÅKKEN RÅLL

I E SO WIR DÅNDA WIRN

I E SO WIR DÅNDA WIRN

ÖKSU E SLJOG

Å WARMT E Ä OG

Å I ANT TIR

TÄ KLJOV NÅN WIR

I ED SKU SLIP DORA ÖKSU

SÅ O EDD WURT WASS

MEN I SITT Å LES

ÅSA-NISSE UPÅ DASS

I E SO WIR DÅNDA WIRN

I E SO WIR DÅNDA WIRN

ÖKSU E SLJOG

Å WARMT E Ä OG

Å I ANT TIR

TÄ KLJOV NÅN WIR

SNART BLI Ä OSTE

Å DÅ BLI Ä KÅLLT

SÄ BLI Ä WITTÄRN

Å SNJON YVURÅLLT

I MÅST BYRÅ KLJOV

I MÅST BYRÅ SNART

UM INT I SKA ITT Å

NO ROLE SÅ KLART

TENK UR FINT Ä EDD WE

UM WIRÅBURE EDD WE FULL

MEN I SITT NIRI TJELLÄRN

MIN DUNK Å BLANDÄR BULT

I E SO WIR DÅNDA WIRN

I E SO WIR DÅNDA WIRN

ÖKSU E SLJOG

Å WARMT E Ä OG

Å I ANT TIR

TÄ KLJOV NÅN WIR