WISTÄR VÄRNÄR

WISTÄR, WISTÄR, WISTÄR VÄRNÄR

UME SKUM A ÄNE MÅST DU SWENDJ JÄNE

WISTÄR, WISTÄR, WISTÄR VÄRNÄR

UME SKUM A ÄNE MÅST DU SWENDJ JÄNE

JA, DEM E YVUR NITTI BÅ VÄRNÄR Å KESTE

Å VÄRNÄR E DOV MEN Ä SÅM E WEST E

ATT AN E BLIND Å SÄ E AN SENIL

MEN AN E WRÅNGG Å SKA ÅJT Å ÅK BIL

REF

JA, DEM A JEN TOYOTA KESTE Å VÄRNÄR

Å KESTE O GNELLÄR NU FRJOS O UM TÄNÄR

MEN VÄRNÄR AN RATTÄR, SÅJG UPÅ SNUSÄ

SWENDJÄR A HÖGÄR Å DJÄR RIVÄR I GRUSÄ

REF